Skruvkalkyl
0s@0 rpm (0 mm/s)
0s
0s
Total körtid: 0s
Tröghetsmoment
Reflekterat: 0Kgcm^2

Möjlig linjär kraft: 0N

Vridmoment
acc. last ret.
Acc-moment: 0Nm
Lastmoment: 0Nm
Totalmoment: 0Nm
Växelmoment: 0Nm
Maxvarvtal: 0 rpm
Acc.-ström: ---
Last-ström: ---
Max-effekt: 0W
RMS-effekt: 0W
Momentkonst: Nm/A
Lindning: rpm

Rörelsen

Körtider (lämna tomma för beräkning)

Axelorientering

Välkommen till linjärkalkylen!

Det finns flera sätt att utföra beräkningar här. Om du matar in tider så kan du få förslag på stigning och utväxling. Lämnar du tiderna tomma och väljer en stigning, utväxling samt en motor så kan kalkylen beräkna körtiderna.

Tänk på att du skall göra en beräkning för den snabbast önskvärda förflyttningen för att utväxling och stigning skall beräknas rätt.

Längst ner i kalkylen kan du välja om du vill ha en sammanställd rapport eller om du vill se resultatet här i formuläret.

Transmissionen

Visa avancerade inställningar

Skruv och växellåda

Om du specificerat körtider så kan du utelämna stigning och utväxling och få den beräknade. De beräknas då utifrån max-varvtal för skruv och motor. Dessa hittar du under avancerade inställingar, samt under motor-data.

Tänk på att tröghetsmomenten är kritiska för att accelerationstid och körtid skall beräknas korrekt.

Om du lämnar fälten för avancerade inställnignar tomma så använder kalkylen förvalda värden, skruvlängd=rörelselängd*1,1 samt 10mm diameter. Densiteten sätts till 7,85g/cm3 samt maxvarvtal till 3000rpm.

Motor & driver

Eller mata in värden manuellt

Motor och drivning

Här intill kan du välja en motor ur listan, eller mata in momentkonstant, maxvarvtal samt körström. Tänk på att om ingen motor valts och inga parametrar angivits här så räknar kalkylen med 3000rpm som nominellt varvtal för motorn.

Vill du få körtiderna beräknade så krävs momentkonstant, körström samt maxvarvtal. Tänk på att du kan ange körströmmen för toppmoment här, om du vill kunna utnyttja motorns toppmoment under accelerationen.

Återkoppling

Återkoppling

Här kan du specificera antingen en befintlig pulsgivare eller en önskad linjärupplösning. Quadratur är förvalt eftersom flertalet avancerade styrnignar gör 4 mätningar per encoder-linje vilket gör att den faktiska upplösningen är 4 gångar högre än pulsgivarens antal linjer.